Turniej o tytuł Europejskiego Króla Strzelców Historycznych

W sobotę rozegrany będzie turniej między Królami uczestniczących Bractw Strzeleckich . Podczas kolejnych rozgrywek zwycięscy będą walczyć przeciwko sobie by na zakończenie wyłonił się zwycięsca, który zostanie ukoronowany na Europejskiego Króla Strzelców Historycznych z E.G.S.

Mlodzież w wieku 16 do 25 lat rozgrywać będzie turniej na tych samych zasadach o tytuł Mlodzieżowego Króla Strzelców Historycznych. Dzień zostanie zakończony oficjalną Mszą Świętą Koronacyjną , a następnie balem Królewskim.