Verbroedering. Daar draait het om.

Op 17, 18 en 19 augustus 2018 komen zo’n 600 schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit heel Europa naar het Midden-Limburgse Neer. Meer dan 50.000 schutters en andere belangstellenden, ontmoeten elkaar in een gemoedelijke sfeer. Om die ontmoeting, die verbroedering, is het tijdens het Europees Schutterstreffen te doen.

Begrip hebben voor elkaar. Je bewust zijn van de onderlinge verschillen. Respect tonen voor elkaars tradities. Zo bouwen de schutters eens in de drie jaar aan een band die bijdraagt aan een sterke Europese gemeenschap. Aan een Europa waarin mensen samen op willen trekken, waarin mensen, hoe verschillend ook, vreedzaam willen samenleven. Het motto van de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden luidt niet voor niets: Voor God – voor een verenigd, Christelijk Europa – voor het leven.

Koningsvogelschieten
Anders dan bij bijvoorbeeld het Oud Limburgs Schutterstreffen gaat het bij het Europees Schutterstreffen niet om winnen. Er zijn geen wedstrijden. Alleen op zaterdag is er het traditionele Koningsvogelschieten. De koningen van de deelnemende schutterijen schieten om de titel Koning der Koningen, oftewel Europees Koning. Jongeren van 16 tot en met 25 jaar strijden voor de titel Europees Prins.

Optocht
Op zondag tonen alle aanwezige schutterijen zich in vol ornaat aan het publiek tijdens de grote optocht. Een kleurrijk défilé dat laat zien hoe gevarieerd de Europese schutterswereld is. Demonstraties geven een inkijkje in de tradities en de schutterscultuur.

Europese Gemeenschap van Schuttersgilden
De schutterijen die meedoen aan het Europees Schutterstreffen zijn verenigd in de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (E.G.S.). Dit gilde werd in 1955 is opgericht. E.S.G. telt bijna 1 miljoen schutters en hun gezinnen in ongeveer 2.800 broederschappen, gilden, schutterijen en verenigingen.

 

”Leudal telt maar liefst vijftien schutterijen”, vertelt burgemeester Arno Verhoeven. ”De schutterij leeft in onze volksaard. De traditie van vele honderden jaren schutterswezen gaat voort, vaak van vader op zoon. Met enthousiasme en passie. De schutters zetten zich in onze zestien dorpen op allerlei manieren in voor het welzijn en het welbevinden van onze inwoners”, zegt de burgemeester niet zonder trots. ”Als vijf van die verenigingen het EST in 2018 willen organiseren, dan ga je daar als gemeente en als burgemeester achter staan.”

Burgemeester naar Peine

”Het sterkt ons dat de gemeente achter ons staat”, vult Ko Remijnse, voorzitter van het Europees Schutterstreffen Leudal 2018 aan. ”De gemeente heeft tenslotte een voorbeeldfunctie, er straalt kracht van uit.” Ko Remijnse stelt dat die ondersteuning goed voelt. ”Het zijn namelijk geen loze woorden, maar het zijn echt daden. Al in de fase van de kandidaatstelling was er goed contact tussen de organisatie en de gemeente. Als de burgemeester toezegt om mee te gaan naar Peine, is dat is natuurlijk fantastisch!”

Over het succes van het EST 2018 zijn beide heren het eens. Dat ligt niet in de laatste plaats aan Leudal. "Een mooie gemeente met vriendelijke dorpjes, veel bos, water en boerenland. Verder is de locatie erg geschikt. Die ligt zo’n 20 kilometer van de grens met Duitsland en België en is daarmee centraal gelegen in Noord-West Europa, het woongebied van de deelnemers aan het EST”, aldus Ko Remijnse. ”Daarnaast”, weet Arno Verhoeven, ”beschikt Leudal over de perfecte ambiance om alle deelnemers op uitstekende en gastvrije wijze te ontvangen.”

 

Arno_Ko

Uitdaging

Maar naast al die verbroedering... gaat de voorzitter van EST 2018 de burgemeester tijdens het evenement nog uitdagen voor een wedstrijd?
Ko Remijnse lacht: ”Het samen schieten is belangrijker dan het winnen, maar ik ben altijd competitief dus dat element kunnen we niet negeren.” Ook de burgemeester laat van zich horen: ”Ik ben zelf geen schutter, maar heb bij verschillende activiteiten al vele malen de openingsschoten gelost, waardoor ik me redelijk ervaren mag noemen. En steeds met een goed schot!”