Europese Schutterstop in Leudal

Leudal is dit jaar gastheer voor het Lentecongres van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS). Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april  2017 worden zo’n 500 Europese schutters in Neer verwacht. Het congres staat in het teken van het Europees Schutters Treffen dat in 2018 in Leudal gehouden wordt.

Op vrijdag 21 april ontvangt het gemeentebestuur van Leudal Prins Charles Louis de Merode, de voorzitter van het EGS bestuur en de koninklijke en keizerlijke hoogheid, aartshertog Karl von Habsburg van het beroemde gelijknamige vorstenhuis, die Beschermheer van het EGS is. De huidige Europese schutterskoning, Joseph Lohninger, en de Europees schuttersprins, Dirk Nicolajzcak zullen eveneens aanwezig zijn. Ook geven zo’n 500 afgevaardigden van diverse schuttersfederaties uit verschillende Europese landen acte de présence.

Programma Lentecongres

Het Lentecongres start op vrijdag 21 april om 15.00 uur in sportzaal De Kwiebus aan de Hoogstraat in Neer met een besloten ontvangst door het gemeentebestuur van Leudal.

Aansluitend gaat het gezelschap onder muzikale begeleiding van diverse schutterijen uit Leudal  in optocht naar de R.K. St. Martinuskerk waar om 17.00 uur een Heilige Investituursmis plaatsvindt. Tijdens deze plechtige mis worden enkele voorgedragen schutters tot ridder geslagen en opgenomen in de Europese Orde van de Heilige Sebastianus. Voorgangers tijdens deze mis zijn onder andere  hulpbisschop Mgr. de Jong van het Bisdom Roermond, Deken Maesen, OLS moderator pastoor Heemels en pastoors uit de gemeente Leudal. Deze heilige mis is in gemeenschapshuis de Haammaêker op groot scherm rechtstreeks te zien. De H. Mis is ook via een livestream op Facebook volgen.

Na afloop is er gelegenheid om de gedecoreerden buiten op het Kerkplein te feliciteren. Aansluitend wordt er een vendeldemonstratie gegeven en gaat men onder muzikale begeleiding in optocht terug naar  gemeenschapshuis de Haammaêker.  Daar is een gratis toegankelijke Europese Schuttersfeestavond met medewerking van DJ Jannie. Iedereen is hiervoor uitgenodigd, in verband met de beperkte capaciteit geldt Vol = Vol. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 22 april zijn er een tweetal vergadersessies in de Oranjerie te Roermond. De partners van de genodigden kunnen dan deelnemen aan een stadswandeling door Roermond. Een gezamenlijke lunch sluit het lentecongres af. Met een beperkte delegatie wordt ‘s middags om 15.30 uur een exposite geopend door de President van het EGS, Prins Charles Louis de Merode in het Limburgs Schutterij Museum te Steyl. Deze expositie staat in het teken van het Europees Schutters Treffen in 2018, de historie van het EGS en de inbreng van de 5 organiserende schutterijen van Leudal.

268.jpg  355.jpg  423.jpg  169.jpg